Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband