Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges