Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning