Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang