Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les